KULLANIM KOŞULLARI

Kullanım Koşulları ve Gizlilik beyanının İngilizce versiyonu, Türkçe versiyonun yerine geçer.

Sahiplik

Bu web sitesi (“Web sitesi”), belirli bilgi ve hizmetleri sağlamak amacıyla GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. (“GIGABYTE”) tarafından kurulmuştur ve bu firmaya aittir.

Kullanım Koşullarının Kabulü

Kullanıcı (“siz”), Web Sitesini kullandığında bu Kullanım Koşullarını kabul eder. 16 yaşından küçük kullanıcılar için bu web sitesini kullanırken yasal bir vasi hazır bulunmalıdır. Siz veya yasal vasileriniz bu koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, lütfen GIGABYTE Web Sitesindeki bilgi veya hizmetleri kullanmayı hemen bırakın.

Telif Hakkı ve Diğer IP

Bu Web sitesinde sağlanan tüm bilgiler ve hizmetler (yazılı metin, uygulamalar, yazılım, müzik, ses, görüntü, fotoğraf, animasyon, website formatı, web sitesi düzenlemeleri ve diğer tür bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) GIGABYTE ve hak sahiplerine aittir ve ilgili mülkiyet, telif hakkı, ticari marka ve patent ya da diğer kanunlarla korunmaktadır. Herhangi bir kişinin veya kuruluşun, yukarıda belirtilen bilgileri GIGABYTE'ın yazılı izni olmaksızın çoğaltması, dağıtması, uyarlaması, düzenlemesi, herkese açık olarak yayınlaması ve iletmesi, aktarması, kiralaması, satması veya kanunsuz şekilde kullanması yasaktır. Bir kullanıcının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde, kullanıcı tüm yasal yükümlülükleri üstlenir ve GIGABYTE, bu tür ihlallere karşı ilave yasal işlemleri başlatma hakkına sahiptir.

Yazılım Lisans Hükümleri

GIGABYTE Web sitesi üzerinden sağlanan yazılımların tüm indirme ve kurulum işlemleri, yazılımın lisans sözleşmesine tabi ve bununla sınırlıdır. Lisans sözleşmesindeki ifadelerden, kısıtlamalardan veya şart ve hükümlerden herhangi birini kabul etmiyorsanız yazılımı indirmeyin, kurmayın veya kullanmayın. Yazılımı başka sunuculara veya ortam biçimlerine kopyalamayın. Yazılımda yapılacak tüm değişiklikler, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya kaynak kodunu oluşturma işlemlerinin yanı sıra yazılımla bağlantılı ticari markaların, logoların veya dikkat uyarılarının kaldırılması veya değiştirilmesi kesinlikle yasaktır.

Web Siteyi Kullanımınız

GIGABYTE Web sitesi tarafından sağlanan hizmetlere ve bilgilere göz atmak veya bunları kullanmak isteyen herkes, ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak zorundadır ve aşağıdakileri yapamaz:
(1) GIGABYTE web sitesi tarafından sağlanan hizmetleri ve bilgileri kullanarak herhangi bir yasa dışı davranış veya faaliyet başlatamaz veya bunlara katılamaz.
(2) Herhangi bir GIGABYTE web sitesi hizmetini veya sunucu bağlantılarını kesintiye uğratamaz veya engelleyemez.
(3) GIGABYTE internet hizmetlerini yeniden satarak kar elde etmek amacıyla GIGABYTE web sitesine bağlantı oluşturamaz.
(4) GIGABYTE Web sitesi hakkında yanıltıcı veya aldatıcı reklamlar veya tanıtım bilgileri yayınlayamaz, iletemez veya dağıtamaz.
(5) Diğer tarafların yasal haklarını ihlal edebilecek bilgileri aktaramaz.
(6) Yasadışı bilgiler paylaşamaz, yasa dışı faaliyetler başlatamaz veya diğer tarafların yasadışı aktivitelerine yardım ve ortaklık edemez.
(7) İlgili yerel veya uluslararası yasalara göre yasadışı olan bilgiler iletemez.
(8) GIGABYTE Web sitesini kötü niyetli, uygunsuz, kanuna aykırı, tehdit edici, müdahaleci, karalayıcı, kaba, müstehcen, nefreti körükleyici bilgileri veya her türlü olumsuz iletişimi (metin, mesaj, görüntü, dosya, bağlantı, yazılım veya tüm bilgi formatları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) iletmek amacıyla kullanamaz.
GIGABYTE, GIGABYTE Web sitesinde yer alan ve uygunsuz veya yersiz olduğunu düşündüğü sözcükleri, materyalleri veya içerikleri silme hakkına sahiptir.

Bu Kullanım Koşullarına ve ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyacağınızı kabul etmektesiniz. GIGABYTE, her türlü Web Sitesi Etkinliği sırasında veya sonrasında hak kazanma durumunuzun geçerliliğini doğrulama hakkına sahiptir ve Web Sitesi Etkinliğinde hileli ya da hile şüphesine yol açan hatalı davranışlarınızın olması halinde sizi ödül kazanımı da dahil her türlü Web Sitesi Etkinliğinden çıkarma hakkını saklı tutar. GIGABYTE'ın bu haklarını kullanmaması bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez.

Kişisel Bilgiler

GIGABYTE tüm kayıtlı veya devredilmiş kişisel bilgileri Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanır. GIGABYTE her bir kullanıcının geçerli izni olmadıkça, aşağıdaki durumlardan biri dışında veya ilgili kullanım koşulları ya da gizlilik politikası istisna içermedikçe, hiçbir isim, adres, e-posta adresi ve/veya diğer korunan kişisel bilgileri üçüncü bir tarafa veya topluma açıklamaz.

(1) Size hizmet sağlamak/bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olduğunda
(2) Kanunen gerekli olduğunda.
(3) Kanunun yürütülmesi için yargı veya hükümet yetkilileri tarafından istendiğinde.
(4) GIGABYTE'a ait hakların ve mülkiyetin korunması için.
(5) Diğer kullanıcıların, memurların ve/veya üçüncü tarafların güvenliğinin korunması için.
(6) GIGABYTE, Web site kullanıcılarının veya kayıtlı üyelerinin sağladığı kişisel bilgileri üçüncü taraflara (bireyler, firmalar veya diğerleri) satmaz veya sağlamaz.

Hesaplar, Parolalar ve Güvenlik

Bu Web Sitesinin belirli hizmetlerine erişmek için, bir kullanıcı adı ve parola ayarlamanız ya da güvenlik doğrulaması için başka bilgiler vermeniz gerekebilir. Parolanızın gizliliğinden ve hesabınızın kullanıcı adından siz sorumlusunuz. Sizden başka herhangi biri şifrenizi veya hesabınızı kullanırsa (sizin izin verip vermediğiniz önemli değildir), şifrenizin kullanılmasıyla gerçekleşen tüm işlemlerden tamamen siz sorumlusunuz. GIGABYTE Hesabınızın yetkisiz kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir kayıp veya yükümlülükten biz sorumlu değiliz.
GIGABYTE Hesabının veya parolasının kötüye kullanıldığını tespit etmesi halinde, GIGABYTE, bu hesabın parolasını, hesabı veya hesabın Web Sitesi kullanımını derhal askıya alabilir veya sonlandırabilir ya da bu hesaba ait bilgileri kaldırabilir.

Kullanıcı Tarafından Sağlanan İçerik

İşbu belge ile, GIGABYTE firmasına ve ortaklarına, herhangi bir biçimde veya medya formatındaki karşıya yüklenmiş, iletilmiş, girilmiş veya bu Web sitesine sizin tarafınızdan sağlanmış Bilgilerin bir kısmını veya tamamını, herhangi bir sınırlama olmaksızın, dünya çapında, gayrı münhasır, geri alınamaz, telifsiz, devredilebilir ve alt lisanslanabilir nitelikte değiştirme, çoğaltma, herkese açık olarak yayınlama, herkese açık olarak iletme, uyarlama, dağıtma, yayınlama, herkese açık olarak serbest bırakma veya başka şekilde kullanma hakkı veriyorsunuz.
Bu Web Sitesine Bilgi yükleme, iletme, girme veya sağlama hakkınızın ve GIGABYTE'a yukarıda belirtilen hakları sağlama yetkinizin bulunduğundan emin olmalısınız.
Bu web sitesine tarafınızdan yüklenen, iletilen, girilen veya sağlanan bilgilerin bir üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği anlaşılırsa, GIGABYTE bu bilgileri kaldırma veya Web sitesine erişiminizi sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu içeriğin veya hizmetlerin ihlal edici olmadığını düşünüyorsanız, GIGABYTE'ı bilgilendirebilir ve değerlendirmesi için destekleyici belgeleri gönderebilirsiniz.

Güncellemeler

GIGABYTE, bu Kullanım Koşullarının içeriğini dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir ve bu değişiklikler, Web sitesinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Bu Kullanım Koşulları, GIGABYTE tarafından sağlanan Web Sitesi etkinliğinin diğer yönergelerine, bildirimlerine, anlaşmalarına veya diğer şart ve koşullarına atıfta bulunabilir ve bunlar, bu Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasını oluştururlar.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Web sitesindeki içeriğin bazıları üçüncü taraflarca sağlanıyor olabilir ve bu Web sitesinde de üçüncü tarafların hizmetlerine veya web sitelerine erişim hakkı verilebilir. Üçüncü taraflarca sağlanan hizmetleri veya web sitelerini kullanmaya karar verirseniz, bu üçüncü taraflarla aranızda oluşacak şart ve hükümlere tabi olursunuz. GIGABYTE, siz ve bu üçüncü taraflar arasındaki sözleşmeden ya da bu üçüncü tarafların sağladıkları hizmetlerden sorumlu değildir.

Sorumlulukların Reddi

GIGABYTE, Web Sitelerinde yayınladığı materyal için makul bir doğrulama yapmış olsa da, Web Sitesinde sunulan tüm bilgiler "olduğu gibi" sunulmuştur ve GIGABYTE, Web Sitesindeki içeriklerin etkinliğini, uygunluğunu, güvenilirliğini ve/veya potansiyel veya başka türlü hak ihlallerinin bulunmadığını garanti etmez . Ayrıca GIGABYTE, aşağıdaki durumlardan kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, sonuca bağlı olarak ortaya çıkan veya özel kayıp veya hasarlara dair sorumluluk kabul etmez:
(1) GIGABYTE Web sitesi tarafından sağlanan bilglerin ve hizmetlerin kullanılması;
(2) Herhangi bir GIGABYTE Web Sitesindeki bilgilerin veya hizmetlerin kesintiye uğraması veya kullanılamaması;
(3) Siz veya bu Web sitesi tarafından kullanılan aygıt veya programlardan kaynaklanan hata veya yanlış bilgi ya da teknik hata;
(4) Bu Web sitesinin bir üçüncü tarafça izinsiz gözden geçirilmesi.
Ayrıca, hiçbir durumda GIGABYTE eksik veya hatalı web içeriği, yazım hataları, bilgilerin güncellenmesi konusundaki yanlış hesaplamalar, gecikmeler veya ertelemelerden kaynaklanan hasar veya kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

GIGABYTE, aşağıdakilerin tümünü, dilediği zaman, bildirimde bulunmaksızın yapma hakkına sahiptir: (1) herhangi bir nedenle Web sitesinin herhangi bir bölümünü veya Web sitesinin çalışmasını veya siteye erişimi değiştirme, askıya alma veya sonlandırma; (2) Web sitesini veya Web sitesinin herhangi bir kısmını ve geçerli kuralları veya hükümleri değiştirme; ve (3) rutin veya rutin olmayan bakım, hata düzeltme ya da diğer değişiklikler için Web sitesinin tamamının veya herhangi bir kısmının çalışmasını duraklatma.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Kanunların yasakladığı durumlar hariç, GIGABYTE hiçbir durumda, bunların oluşabileceğine karşı sizi uyarmış olsa dahi, kar kaybı da dahil olmak üzere dolaylı, sonuca bağlı oluşan, emsal oluşturan, kaza sonucu oluşan veya cezai hasarlardan size karşı sorumlu değildir.

Bu Kullanım Koşullarının diğer şartlarına rağmen, GIGABYTE Web sitesini veya herhangi bir İçeriğini kullanımınızla herhangi bir bağlantısı olan hasar veya kayıplardan size karşı sorumlu bulunursa, GIGABYTE’ın sorumluluğu hiçbir durumda (1) GIGABYTE’a karşı dava açılma tarihinden önceki altı ay içinde Web sitesindeki herhangi bir hizmet veya özellikle ilgili ödenmiş abonelik ücreti veya benzeri ücretlerin toplamından veya (2) 100$’dan fazla olamaz. Bazı yargılar sorumlulukların reddine izin vermez; o nedenle belirtilen sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Tazminat

Web sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak üçüncü taraflarca GIGABYTE'ın maruz kalacağı her türlü talep, kayıp, sorumluluk, dava veya masraflar (avukat masrafları dahil) için, GIGABYTE, memurları, müdürleri, paydaşları, selefleri, halefleri, çalışanları, acenteleri, bağlı kuruluşları ve ortaklarını tazmin edeceğinizi ve zararı engelleyeceğinizi kabul edersiniz.

Geçerli Kanunlar: Anlaşmazlıkların Çözümü

Herhangi bir GIGABYTE Web Sitesinin kullanımından doğan her türlü çatışma ve anlaşmazlık, Çin Cumhuriyeti'nin (Tayvan) kanunlarına tabidir. Anlaşmazlığın ilk olarak alternatif anlaşmazlık çözüm prosedürleriyle çözülememesi halinde, ilk duruşma Taipei Bölge Mahkemesi'nde (Çin Cumhuriyeti (Tayvan)) yapılacaktır.

Bu Şartların güncellenmesi

Bu Şartları zaman zaman revize edebiliriz. Değişiklikler geriye dönük olmayacaktır ve sizinle olan ilişkimizde her zaman Şartların buradaki en güncel sürümü geçerli olacaktır. Malzeme revizyonlarını, örneğin bir hizmet bildirimi veya hesabınızla ilişkili e-posta adresine bir e-posta göndermek yoluyla size bildirmeye çalışacağız. Bu revizyonlar yürürlüğe girdikten sonra Hizmetlere erişmeye veya bunları kullanmaya devam ederek, revize edilen Şartlara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.