شرایط استفاده

نسخه انگلیسی "شرایط استفاده" و "اعلامیه حریم خصوصی" بر نسخه فارسی ارجهیت دارد.

مالکیت

این وبسایت ("وبسایت") توسط GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. (“GIGABYTE”) و با هدف ارائه اطلاعات و خدماتی خاص ایجاد شده و متعلق به آن است.

توافق با شرایط سرویس

با استفاده از این وبسایت، کاربر ("شما") با این شرایط استفاده موافقت می کنید. برای کاربرانی که کمتر از 16 سال سن دارند، یک قیم قانونی باید هنگام استفاده از وبسایت در کنار آنها حضور داشته باشد. اگر شما یا قیم قانونی تان با هرکدام از این شرایط موافق نیستید، لطفاً فوراً از استفاده از این اطلاعات یا سرویس های موجود در وبسایت GIGABYTE صرفنظر کنید.

حق نسخه برداری و IP

کلیه اطلاعات و سرویس ها (از جمله و نه محدودبه متن های نوشتاری، برنامه ها، نرم افزار، موسیقی، صدا، تصویر، عکس، تصاویر متحرک، فرمت وبسایت، تنظیمات وبسایت و دیگر نمونه های اطلاعات) که در این وبسایت ارائه شده اند متعلق به GIGABYTE هستند دارندگان حقوق آنها است و توسط قوانین مالکیت، حق نسخه برداری، مارک تجاری، حق ثبت یا دیگر قوانین محافظت می شوند. هیچ فرد یا سازمانی مجاز به بازتولید، توزیع و پخش، تطبیق، ویرایش، پخش عمومی، انتقال عمومی، انتقال، رهن، فروش یا استفاده غیرقانونی از اطلاعات عنوان شده قبلی بدون کسب مجوز کتبی از GIGABYTE نخواهد بود. اگر کاربری حقوق معنوی را نقض کند، این کاربر باید کلیه تعهدات قانونی را متقبل شود و GIGABYTE از این حق برخوردار است تا اقدامات قانونی بعدی را در مورد این نقض انجام دهد.

شرایط مجوز نرم افزار

هرگونه دانلود و/یا نصب نرم افزار ارائه شده در وبسایت GIGABYTE تحت توافق نامه مجوز همان نرم افزار خواهد بود و از محدودیت های آن پیروی خواهد کرد. اگر با کلیه بیانیه ها، محدودیت ها یا شرایط و مقررات عنوان شده در توافقنامه مجوز موافق نیستید، نرم افزار را دانلود و نصب نکنید و از آن استفاده نکنید. نرم افزار را در سایر سرورها یا به سایر فرمت های رسانه بازتولید نکنید. هرگونه اصلاح، مهندسی معکوس، دیکامپایل یا جداسازی قطعات سازنده نرم افزار و همچنین حذف یا تغییر مارک تجاری، آرم یا نکته های قابل توجه در رابطه با نرم افزار اکیداً ممنوع است.

استفاده شما از وبسایت

هر کاربری که بخواهد از سرویس ها و اطلاعات ارائه شده توسط وبسایت GIGABYTE استفاده کند یا آنها را مرور کند باید از قوانین و مقررات قابل ارا تبعیت کند و نباید اقدامات زیر را انجام دهد:
(1) شرکت در هرگونه رفتار یا فعالیت غیرقانونی یا تحریک دیگران به این امر با استفاده از سرویس ها و اطلاعات ارائه شده توسط وبسایت GIGABYTE.
(2) ایجاد تداخل یا وقفه در سرویس های وبسایت GIGABYTE یا اتصال های سرور.
(3) ایجاد پیوند با وبسایت GIGABYTE برای کسب منفعت یا فروش مدد سرویس های اینترنتی GIGABYTE.
(4) پست کردن، انتقال یا توزیع تبلیغات گمراه کننده و فریب آمیز یا اطلاعات تبلیغاتی در رابطه با وبسایت GIGABYTE.
(5) انتقال هرگونه اطلاعات با احتمال نقض حقوق قانونی سایر طرفین.
(6) انتقال هرگونه اطلاعات غیرقانونی، انجام فعالیت های غیرقانونی یا کمک و همدستی در فعالیت های غیرقانونی سایر طرفین.
(7) انتقال اطلاعاتی که تحت قوانین داخلی یا بین المللی جاری، غیرقانونی هستند.
(8) استفاده از وبسایت GIGABYTE برای انتقال هرگونه اطلاعات (از جمله و نه محدود به متن، پیام، تصویر، فایل، پیوند، نرم افزار یا فرمت های دیگر اطلاعات) سوء، ناشایست، نقض کننده قانون، تهدید آمیز، مداخله جویانه، با هدف هتک حرمت، دشنام، ناسزا، حاوی هرگونه رفتار تنفر آمیز یا دیگر نمونه های ارتباطات نامناسب ممنوع است.
GIGABYTE از این حق برخوردار است تا هرگونه عبارت، مطلبه یا محتوای وجود در وبسایت GIGABYTE را که از نظر GIGABYTE نامناسب یا ناشایست باشد حذف کند.

شما باید از این شرایط استفاده و کلیه قوانین و مقررات قابل اجرا تبعیت کنید. GIGABYTE از این حق برخوردار است تا شایستگی شما را در هر زمان در طول یا بعد از هرگونه رویداد وبسایت مورد تأیید و بررسی قرار دهد و از این حق برخوردار است تا صلاحیت شما را در قبال هرکدام از رویدادهای وبسایت رد کند، از جمله صلاحیت شما برای دریافت جایزه در صورتی که هرگونه رفتار سوء، مشکوک یا تردید آمیز در رابطه با رویداد وبسایت از خود نشان دهید. اگر GIGABYTE هرکدام از حقوق خود را اعمال نکند به این معنی نیست که این حقوق را از خود سلب کرده است.

اطلاعات شخصی

GIGABYTE از همه اطلاعات شخصی ثبت شده یا منتقل شده با توجه به سیاست حریم خصوصی خود استفاده می کند. GIGABYTE هیچ نام، آدرس، آدرس ایمیل و/یا دیگر اطلاعات شخصی محافظت شده را در اختیار دیگر طرفین یا عموم افراد قرار نخواهد داد مگر اینکه از کاربران مربوطه رضایت گرفته باشد مگر اینکه یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد یا بر اساس شرایط استفاده مربوطه در سیاست حریم خصوصی، مورد استثنایی وجود داشته باشد.

(1) در صورت لزوم برای ارائه سرویس/اجرای تعهدات تحت قرارداد
(2) در صورت لزوم به واسطه قانون.
(3) در صورت لزوم توسط مقامات قانونی یا قضایی برای اعمال قانون.
(4) برای محافظت از حقوق و دارایی های متعلق به GIGABYTE.
(5) برای محافظت از ایمنی سایر کابران، ثبت نام کنندگان و/یا دیگر طرفین شخص ثالث.
(6) GIGABYTE هیچکدام از اطلاعات شخصی ارائه شده توسط کاربران وبسایت یا ثبت نام کنندگان را در اختیار اشخاص ثالث (افراد، شرکت ها یا دیگران) قرار نخواهد داد.

حساب ها، رمزهای عبور و ایمنی

برای دسترسی به بعضی سرویس های خاص این وبسایت، ممکن است لازم باشد نام کاربری و رمز عبور ایجاد کنید یا سایر اطلاعات را برای تأیید امنیتی ارائه کنید. حفظ محرمانه نام کاربری و رمز عبور حسابتان بر عهده خودتان است. اگر فردی بجز خودتان از رمز عبور یا حسابتان استفاده می کند (چه با اجازه شما و چه بدون اجازه)، کلیه فعالیت هایی که در نتیجه استفاده از رمز عبور شما انجام می شود بر عهده خودتان است. ما در قبال زیان ها یا تعهدات ایجاد شده در نتیجه یا در ارتباط با استفاده غیرمجاز از حساب GIGABYTE شما مسئولیتی نخواهیم داشت.
اگر GIGABYTE متوجه شود که حساب یا رمز عبور حساب GIGABYTE با هدف سوء استفاده ایجاد شده است، ممکن است GIGABYTE فوراً رمز عبور حساب، حساب یا استفاده آن از وبسایت را به حالت تعلیق یا توقف در آورد یا اطلاعات مرتبط با چنین حسابی را حذف کند.

محتوای ارائه شده توسط کاربر

شما در اینجا به GIGABYTE و شرکت های وابسته به آن حقی جهانی، غیرانحصاری، غیرقابل برگشت، بدون نیاز به هزینه مجوز، قابل انتقال و قابل صدور مجوز فرعی می دهید تا بخش هایی یا کل اطلاعات را به هر شکل و در هر قالب رسانه ای توزیع کرده یا به تبلیغ آنها بپردازد، از جمله و نه محدود به تغییرات، بازتولید، پخش عمومی، انتقال عمومی، تطبیق، توزیع، انتشار، انتشار عمومی یا به هر شکل استفاده از اطلاعات آپلود شده، منتقل شده، وارد شده یا ارائه شده به این وبسایت توسط شما.
لازم است اطمینان حاصل کنید که حق آپلود، انتقال، وارد کردن یا ارائه اطلاعات به این وبسایت را داشته باشید و همچنین از این حق برخوردار باشید تا حقوق عنوان شده در بالا را در اختیار GIGABYTE قرار دهید.
اگر اطلاعات آپلود شده، منتقل شده، وارد شده یا ارائه شده به این وبسایت توسط شما حقوق معنوی هرکدام از اشخاص ثالث را نقض کند، GIGABYTE از این حق برخوردار است تا آن را حذف کرده یا دسترسی شما را به وبسایت قطع کند. اگر فکر می کنید چنین محتوا یا سرویسی ناقض حقوق نیست، می توانید به GIGABYTE اطلاع دهید و شواهد کافی برای ارزیابی توسط GIGABYTE در اختیار این شرکت قرار دهید.

به روز رسانی ها

GIGABYTE از این حق برخوردار است تا در هر زمان هر بخشی از این شرایط استفاده را تغییر دهد و چنین تغییرات و اصلاحاتی در زمان پست آن در وبسایت قابل اعمال است. ممکن است این شرایط استفاده به سایر دستورالعمل ها، اعلامیه ها، توافق نامه ها یا دیگر شرایط و مقررات رویدادهای وبسایت که توسط GIGABYTE ارائه شده اند، یا هر اطلاعات دیگری اشاره کند که در وبسایت ارائه شده اند و چنین ارجاعی بخشی از این شرایط استفاده خواهد بود.

لینک به سایر سایت ها

بعضی از محتواهای موجود در وبسایت ممکن است توسط اشخاص ثالث ارائه شده باشند و این وبسایت نیز ممکن است دسترسی شما به سرویس ها یا وبسایت های شخص ثالث را امکان پذیر کند. اگر می خواهید از سرویس ها یا وبسایت های ارائه شده توسط شخص ثالث استفاده کنید، باید شرایط و مقررات بین خودتان و چنین اشخاص ثالثی را بپذیرید. GIGABYTE در قبال توافق نامه بین شما و چنین اشخاص ثالثی و سرویس های ارائه شده توسط چنین اشخاص ثالثی مسئولیتی نخواهد داشت.

سلب مسئولیت

هرچند که GIGABYTE تأییدیه قابل قبولی برای مطالب منتشر شده در وبسایت ها دارد، اما همه اطلاعات ارائه شده در وبسایت "همانطور که هستند" ارائه شده اند و GIGABYTE در قبال کارآمد بودن، متناسب بودن، قابل قبول بودن و/یا عدم نقض احتمالی حقوق به هر شکل از طریق محتویات موجود در سایت هیچ تضمینی ارائه نمی کند. همچنین GIGABYTE در قبال هرگونه آسیب و زیان مستقیم، غیرمستقیم، تصادفی، متعاقب یا خاص به دلیل بروز شرایط زیر از خود سلب مسئولیت می کند:
(1) استفاده از اطلاعات و سرویس های ارائه شده در وبسایت GIGABYTE؛
(2) ایجاد وقفه یا عدم امکان دسترسی به اطلاعات یا سرویس های وبسایت GIGABYTE؛
(3) بروز خطا یا ارائه اطلاعات اشتباه یا هرگونه خطای فنی در نتیجه استفاده از برنامه ها یا تجهیزات توسط شما یا این وبسایت؛
(4) بررسی غیرمجاز این وبسایت توسط شخص ثالث.
همچنین تحت هیچ شرایطی GIGABYTE در قبال هرگونه ضرر و زیان به دلیل وجود محتوای وب اشتباه یا عدم وجود محتوای وب، اشتباه املایی، محاسبه اشتباه یا تأخیر و تعویق در به روز رسانی اطلاعات یا موارد مشابه مسئولیتی نخواهد داشت.

GIGABYTE از این حق برخوردار است در هر زمان بدون اعلام قبلی هرکدام از کارهای زیر را انجام دهد: (1) اصلاح، به تعلیق درآوردن، توقف عملکرد یا دسترسی به وبسایت یا هر بخشی از وبسایت به هر دلیل؛ (2) اصلاح یا تغییر وبسایت یا هر بخشی از وبسایت و هر سیاست یا شرایط قابل اجرایی؛ و (3) ایجاد وقفه در عملکرد وبسایت یا هر بخشی از وبسایت در صورت لزوم برای انجام تعمیرات معمول یا غیرمعمول یا دیگر تغییرات.

محدودیت تعهد

بجز در مواردی که از نظر قانونی مجاز نباشد، تحت هیچ شرایطی GIGABYTE در قبال هرگونه ضرر و زیان مستقیم، تبعی، تنبیهی و تصادفی، ازجمله از دست دادن سود مسئولیتی نخواهد داشت حتی اگر در مورد چنین زیان هایی به GIGABYTE اطلاع رسانی شده باشد.

علی رغم سایر بخش های این شرایط استفاده، اگر اثبات شود که GIGABYTE در قبال هرگونه آسیب و زیان ناشی از استفاده شما از وبسایت یا هر محتوایی یا در رابطه با آن تعهدی دارد، تعهد GIGABYTE تحت هیچ شرایطی بیشتر از (1) کل هزینه اشتراک یا هزینه های مشابه در رابطه با هرگونه سرویس یا ویژگی در وبسایت که مربوط به شش ماه قبل از تاریخ دعوی اولیه در قبال GIGABYTE است (قیمت خرید سخت افزار یا نرم افزار GIGABYTE یا هرگونه برنامه پشتیبانی پس از فروش/ضمانت را شامل نمی شود) یا (2) 100 دلار آمریکا نخواهد بود. در بعضی از مناطق قضایی، محدودیت تعهد پذیرفته نیست، بنابراین محدودیت عنوان شده قبلی ممکن است در مورد شما اعمال نشود

مصونیت

شما موافقت می کنید که GIGABYTE، افسران، مدیران، دارندگان سهام، افراد قبلی، وارثین سود، کارکنان، نمایندگان، شرکت های وابسته و تابعه، در قبال هرگونه تقاضا، ضرر، تعهد، دعوی یا هزینه (از جمله هزینه های وکیل) که بر علیه GIGABYTE یا هرکدام از اشخاص ثالث باشد و در رابطه با یا به خاطر استفاده شما از وبسایت ایجاد شده باشد، مصون هستند.

قانون حاکم: حل و فصل اختلافا

هرگونه بحث و تضاد در پی استفاده از وبسایت GIGABYTE تحت قوانین جمهوری چین حل و فصل خواهد شد. اگر بحث صورت گرفته در ابتدا ازطریق روش های حل و فصل جایگزین به نتیجه نرسد، دادرسی اولیه در دادگاه منطقه تایپه (جمهوری چین) انجام می گیرد.

به روز رسانی این شرایط

ممکن است در فواصل زمانی مختلف این "شرایط" را اصلاح کنیم. تغییرات بر اساس نسخه های قبلی نیستند و جدیدترین نسخه "شرایط" همیشه در دسترس است و بر ارتباط ما با شما اعمال می شوند. در صورت اصلاح مطالب سعی می کنیم به شما اطلاع دهیم، مثلاً از طریق اعلان های سرویس و ارسال ایمیل به آدرسی که در حسابتان مشخص کرده اید. با ادامه دسترسی یا استفاده از سرویس ها بعد از اعمال این اصلاحات، شما موافقت می کنید که از شرایط اصلاح شده تبعیت کنید.