Polityka prywatności

Angielska wersja oświadczenia dotyczącego Warunków używania i Polityki prywatności, ma znaczenie dominujące nad wersją polską.

Jakie dane osobowe gromadzimy

GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. to ‘Kontroler’ dostarczanych nam danych osobowych. Gromadzimy jedynie dane osobowe, które nie zawierają żadnych specjalnych rodzajów informacji lub informacji wrażliwych. Obejmuje to pocztę e-mail oraz czasami nazwę i adres użytkownika.

Dlaczego tego potrzebujemy

Musimy znać podstawowe dane osobowe użytkownika, aby można było dostarczać takie usługi jak:
•rozwiązywanie problemów z produktem
•zapytania dotyczące gwarancji
•usługi naprawy
•zakup i dostawa produktu
•rejestracja produktu
•wprowadzenie do konkursów, zakładów sportowych lub teleturniejów z nagrodami
•upusty na produkt
•wprowadzenie do gier online
• treści, które mogą być interesujące dla użytkownika
• dostęp do forum użytkownika
Nie będziemy gromadzić żadnych danych personalnych od użytkownika, które nie są konieczne do dostarczania i nadzorowania tych usług użytkownikowi.

Za zgodą użytkownika

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości o produkcie/naszych ofert promocyjnych, będziemy wysyłać takie materiały na dostarczany nam adres e-mail. Jednakże, użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości e-mail przez ustawienia profili użytkownika lub przez wykonanie instrukcji rezygnacji, zamieszczonych w wiadomościach e-mail.

GIGABYTE Community

Serwis Gigabyte Community jest dostarczany jako usługa umożliwiająca członkom GIGABYTE interakcję ze sobą. Dane zbierane podczas dostępu do usługi Gigabyte Community obejmują:
(1) Dane użytkownika: nazwa, narodowość, adres e-mail.
(2) Dane niedotyczące użytkownika: treści zamieszczane przez użytkownika na Gigabyte Community włącznie, ale nie tylko z artykułami, ilustracjami, zdjęciami, audio/wideo, interakcje z innymi członkami.
(3) Dane dotyczące używania: zbierane dane osobowe dotyczące użytkownika, podczas dostępu i/lub używania Gigabyte Community, włącznie z: Adresami IP, czasem przebywania na stronie, lokalizacją, typem i wersją używanej przeglądarki internetowej, systemem operacyjnym, widokiem strony, okruszkami, językiem, sposobem klikania i powiązanym czasem klikania.

Logowanie do usług społecznościowych

Podczas logowania lub rejestrowania się do jakichkolwiek naszych stron internetowych z użyciem sieci mediów społecznościowych stron trzecich, takich jak Facebook lub Twitter, użytkownik udziela nam autoryzacji do gromadzenia swoich informacji uwierzytelniających, które ogólnie ograniczają się do nazwy/nazwy użytkownika, adresu e-mail i zaszyfrowanych danych uwierzytelnionego dostępu. Przechowujemy/wykorzystujemy takie informacje w sposób objaśniony w tym oświadczeniu o prywatności. Jednakże, nie odpowiadamy za warunki korzystania i zasady prywatności jakichkolwiek z tych sieci mediów społecznościowych stron trzecich. W celu uzyskania informacji o ich zasadach prywatności oraz warunkach korzystania, należy odwiedzić ich strony internetowe.

Udostępnianie stronom trzecim

W celu realizacji funkcji w naszym imieniu, współpracujemy z innymi firmami i indywidualnymi wykonawcami. Przykładowo można tu wymienić realizację zamówień, dostarczanie przesyłek i dostarczanie klientom usług. Mają oni dostęp do informacji osobowych wymaganych do wykonywania ich funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów.

Jak przechowujemy dane użytkownika

Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe są przetwarzane przez naszych pracowników na Tajwanie i hosting IT oraz zarządzanie tymi informacjami, są wykonywane w naszych serwerach na Tajwanie. Danymi osobowymi zarządzamy w taki sposób, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne przetwarzanie swoich danych osobowych. Podstawowe dane osobowe (nazwa, adres, szczegóły kontaktu) przechowujemy przez 5 lat od ostatniej aktywności użytkownika, a po tym czasie są one usuwane.

Cookies

Cookies to małe pliki danych wysyłane do przeglądarki użytkownika, gdy odwiedza on stronę internetową. Używamy cookies do następujących celów:
•Logowane do naszych usług
•Zapamiętaj preferencje i ustawienia
•Lepsze zrozumienie korzystania z naszych usług przez ludzi i poprawienie oraz promocja

Można wybrać wyłączenie cookies, poprzez kliknięcie uwagi dotyczącej cookies w górnej części naszej strony internetowej i dopasowanie ustawień w swojej przeglądarce. Jednakże, po wybraniu tej opcji, mogą nie działać prawidłowo niektóre funkcjonalności strony internetowej.

Cookies stron trzecich używane do śledzenia oraz usługi reklamowe/analityczne

Dodatkowo, używamy cookies do śledzenia innych firm. Te cookies używane do śledzenia, umożliwiają nam rozpoznawanie użytkownika na stronach internetowych innych firm i umożliwienie pokazywania tam użytkownikowi spersonalizowanych treści. Na przykład, po odwiedzeniu jednej z naszych stron internetowych, można później zobaczyć reklamę produktów AORUS lub GIGABYTE, podczas odwiedzin strony internetowej z wiadomościami technicznymi.
Używane przez nas cookies innych firm i usługi reklamowe/analityczne:
Google Analytics :W celu uzyskania informacji o aktualnie dostępnych opcjach rezygnacji Google Analytics, kliknij tutaj .
Google Adwords :W opcji Ads Settings , użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam, włącznie z remarketingiem.
Facebook Pixels :Jeśli użytkownik nie chce, aby usługa Facebook wykorzystywała informacje w oparciu o aktywność na stronach internetowych lub w aplikacjach usługi Facebook w celu wyświetlania użytkownikowi reklam, można zrezygnować w opcji ad settings .
Yandex Metrica :Aby zabronić wysyłania danych do Yandex Metrica, przez wszystkie odwiedzane strony, należy zainstalować Yandex.Metrica blocker .
Hotjar :Hotjar to technologia, która pomaga nam w lepszym zrozumieniu potrzeb użytkownika (np. długość czasu spędzona na konkretnych stronach, klikane łącza, to co użytkownicy lubią robić i czego nie lubią, itd.) oraz kierowanie się opiniami użytkowników podczas tworzenia i utrzymania naszych usług. W celu uzyskania informacji o tym , jak zrezygnować z akceptacji śledzenia przez technologię Hotjar, kliknij tutaj .

Zabezpieczenie prywatności online dzieci

Nasza usługa nie jest dostarczana dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Świadomie nie zbieramy danych od dzieci w wieku poniżej 13 lat poniżej określonego limitu wiekowego. Jeśli okaże się, że zebrane zostały dane osobowe dzieci w wieku poniżej 13 lat, podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia tych danych osobowych.

Jakie są prawa użytkownika?

Jeśli użytkownik chce skorygować, zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe, może to zrobić przez ustawienia w swoim profilu odpowiedniej platformy. Gdy ustawienia profilu nie są dostępne/możliwe do zastosowania lub, jeśli użytkownik chce wnieść zażalenie/pytanie dotyczące sposobu obsługi przez nas danych osobowych użytkownika, może się skontaktować z naszym Menedżerem danych, pod adresem mydata@gigabyte.com .

Aktualizacja tej Polityki prywatności

Ta Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. Zmiany nie obowiązują wstecz, a najnowszą wersję Polityki prywatności, można zawsze znaleźć tutaj . Powiadomimy użytkownika o poprawkach, na przykład poprzez usługę powiadomienia lub wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika.